Polityka prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024 r.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Magdalena Kotara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VAMaKo Magdalena Kotara, z siedzibą przy ul. Wenedów 4a/4, 75-847 Koszalin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 499-043-10-07 i REGON 388572260,

2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://vamako.pl/

3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz Sklepie, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:
a. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO), którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
b. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lata od jej zakończenia.
c. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy/opinii przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza/opinii Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz/opinię. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele:
a. LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
b. Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu korzystania z systemu do księgowości i wystawiania faktur,
c. MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia – w celu korzystania z systemu mailowego i wysyłki newslettera,
d. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irlandia – w celu prowadzenia profili społecznościowych na platformie Instagram i Facebook,
e. Google Ireland Limited, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia – w celu wykorzystania narzędzia do prowadzenia i analizy statystyk,
f. inne podmioty lub podwykonawcy świadczący usługi np. techniczne, księgowe, kurierskie, podatkowe.

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach zgłoszenia treści, które uzna za nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem sklepu przetwarzane są w celu dokonania weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści na podstawie odpowiednio: przepisów obowiązującego prawa lub warunków Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł dokonać zgłoszenia treści do moderacji. Dane te będą przetwarzane przez czas weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści oraz obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. obowiązku zgłoszenia przestępstwa), a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§3. Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
a. prawo dostępu do danych,
b. prawo do poprawienia danych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@vamako.pl.

§4. Pliki cookies i inne informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej.

3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres. Link do Ustawień plików cookies znajduje się w stopce na dole Strony internetowej.

4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
a. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,
c. Hot Jar – stosowana w celu analizy ruchu na stronie,
d. Youtube, Vimeo – stosowane w celu osadzenia treści zewnętrznych podmiotów.
Pełna lista plików cookies podmiotów trzecich dostępna jest w ustawieniach cookies.

7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt 6 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
b. monitorowania stanu sesji,
c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej,
e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§6. Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@vamako.pl.
3. Poprzednie wersje Polityki prywatności są dostępne po kliknięciu linku poniżej:
Polityka prywatności ponowiązująca od 30.12.2022 do 18.12.2024

Shopping Cart
Scroll to Top